MONALISA TOUCH®

อีกหนึ่งความก้าวหน้าที่จะนำไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดีของสตรี

การรักษาภาวะช่องคลอดไม่กระชับแบบไม่ต้องใช้ยา (ทำให้กระชับขึ้น)

ภาวะช่องคลอดและปากช่องคลอดไม่กระชับสามารถเกิดขึ้นได้จากการคลอดทางช่องคลอดหรือเป็นส่วนหนึ่งของความชราภาพโดยธรรมชาติ ภาวะช่องคลอดไม่กระชับอาจเป็นสภาวะที่น่ารำคาญใจของผู้ป่วย ซึ่งส่งผลกระทบต่อ “ความสุขและการทำงานของอวัยวะเพศ” ด้วยการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพจากการใช้สัญญาณพัลส์ D-Pulse ของเครื่อง MonaLisa Touch® จึงเป็นวิธีที่ดีกว่าและสามารถนำมาใช้แทนวิธีการที่มักจะใช้กันโดยทั่วไปได้ เพื่อที่จะใช้ในการรักษาภาวะช่องคลอดหย่อนยานเนื่องจากเยื่อเมือกภายในช่องคลอดเสื่อมสภาพลง เมื่อสอดเครื่องเข้าไปในช่องคลอดโดยใช้เครื่องตรวจสแกน HiScan V2LR ที่เป็นหัวสอดแบบพิเศษ แสงเลเซอร์จะกระทำโดยตรงที่ผนังเยื่อเมือก โดยทำให้กระชับ ปรับรูปร่าง ปรับสภาพและกระตุ้นเนื้อเยื่อ และสร้างคอลลาเจนขึ้นมาใหม่

การรักษาภาวะอาการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ที่มีความรุนแรงในระดับเบาโดยไม่ต้องผ่าตัด

จากการศึกษาเมื่อไม่นานมานี้พบว่าเครื่อง MonaLisa Touch® ให้ประสิทธิภาพเป็นอย่างมากในการรักษาผู้ที่ต้องเผชิญกับอาการอันน่าอึดอัดใจนี้ ซึ่งส่งผลอย่างรุนแรงต่อสตรีเป็นจำนวนมากในภายหลังจากที่ให้กำเนิดบุตรหรือเข้าสู่วัยหมดระดู ก็คือ: การกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ที่มีความรุนแรงในระดับเบา ด้วยผลดีที่ได้จากการกระตุ้นเนื้อเยื่อบริเวณช่องคลอดโดยการฉายแสงเลเซอร์ชนิด CO2 ที่ใช้สัญญาณพัลส์ D-Pulse ทำให้มีการสร้างการทำงานอย่างเหมาะสมของโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินปัสสาวะและช่องคลอดขึ้นมาใหม่ ซึ่งจะช่วยฟื้นฟูอาการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ให้ดีขึ้น รวมทั้งมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นเป็นอย่างมากทั้งทางร่างกายภาพและจิตใจ

ปัญหาหลังการคลอดที่ยังไม่มีวิธีแก้ไข

ความรู้สึกทางเพศในช่วงหลังคลอดเป็นแง่มุมที่สำคัญอีกด้านหนึ่งของสุขภาพสตรี มีผู้หญิงจำนวนมากที่มักจะเผชิญกับปัญหาเรื่องเพศช่วงหลังคลอด เช่น การเจ็บปวดขณะมีเพศสัมพันธ์เนื่องจากผนังช่องคลอดบางและอักเสบจากการให้นม หรือมีการบาดเจ็บฝีเย็บในเวลาต่อมา ส่งผลให้เกิดความเจ็บปวดเมื่อมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งเป็นปัญหาเรื่องเพศที่พบได้บ่อยจากการคลอดบุตร และยังเป็นปัญหาทั้งด้านร่างกายและจิตใจต่อผู้หญิงมากมายและบรรดาคู่รักของพวกเธอด้วย

ในสถานการณ์นี้ การดูแลจัดการไว้ล่วงหน้าและให้ความระมัดระวังเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับการป้องกันปัญหาในระยะยาว

ปัจจุบันนี้ ด้วยความสามรถของเครื่อง MonaLisa Touch® ในการกระตุ้นการฟื้นฟูสภาพของเนื้อเยื่อ จึงมีความเป็นไปได้ที่จะแก้ไขปัญหาในสถานการณ์นี้อย่างนิ่มนวลและปลอดภัย การรักษานี้เป็นการกระทำอย่างอ่อนโยนโดยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจน ทำให้บริเวณที่ได้รับการรักษาสามารถทำงานได้ดีขึ้น และฟื้นคืนสภาพสมดุลของเส้นเลือดหล่อเลี้ยงเนื้อเยื่อเมือก

กลับไปยังหน้าหลัก

ส่วนของแพทย์

ผนังช่องคลอดบางและอักเสบ

ค้นหาวิธีการป้องกันและการรักษาอาการด้วยเลเซอร์

เครื่อง SMARTXIDE2 V2 LR

เป็นการรักษาแบบที่มีการเข้าสู่ภายในร่างกายเพียงเล็กน้อยที่จะช่วยทำให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

ข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์

ลงทะเบียนเข้าใช้งานในส่วนข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์เพื่อค้นหาเครื่องมือต่างๆ ในทางคลินิก