ความรู้สึกไม่สบายภายในช่องคลอด

ปัญหาที่มักจะถูกละเลย ซึ่งมีผลกระทบอย่างมากต่อคุณภาพชีวิต

ผนังช่องคลอดบางและอักเสบ

อาการลดลงของฮอร์โมนเอสโตรเจนจะมาพร้อมกับวัยหมดระดูหรือแม้กระทั่งในช่วงให้นมบุตรภายหลังการคลอด ซึ่งทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการใช้ชีวิตในด้านสังคมและความสัมพันธ์ส่วนตัว ด้วยปัญหาที่น่าเบื่อหน่ายอย่างที่สุดซึ่งก็คือภาวะผนังช่องคลอดบางและอักเสบ ซึ่งขาดการบำรุงรักษาและสร้างความชุ่มชื้นให้กับเซลล์เยื่อเมือกภายในช่องคลอด สภาพเช่นนี้จะทำให้เยื่อเมือกภายในช่องคลอดและปากช่องคลอดบางลงอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้อ่อนแอ มีความไวสูง และมีโอกาสบาดเจ็บได้ง่ายขึ้น

ช่องคลอดแห้ง แผลพุพอง และความน่ารำคาญใจซึ่งเกิดจากภาวะผนังช่องคลอดบางและอักเสบ มักจะไม่มีใครกล่าวถึงเพราะบางคนคิดว่าเกิดจากช่วงวัยหมดระดูและช่วงหลังจากให้กำเนิดบุตรตามธรรมชาติ ด้วยนวัตกรรมการรักษาด้วยแสงเลเซอร์ ปัญหานี้จึงสามารถป้องกันและแก้ไขได้ด้วยวิธีการที่ปลอดภัยและไม่ต้องเจ็บปวด

ความเจ็บปวดในระหว่างการมีเพศสัมพันธ์ (อาการ DYSPAREUNIA)

ผลกระทบหนึ่งของภาวะผนังช่องคลอดบางและอักเสบก็คือ อาการ Dyspareunia – ความเจ็บปวดในระหว่างการมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งช่องคลอดที่เหี่ยวฝ่อนั้นบางลง อ่อนแอ ขาดความยืดหยุ่น และมีลักษณะแห้งและไม่หล่อลื่น ลักษณะเช่นนี้ทำให้เกิดความเจ็บปวดในระหว่างการมีเพศสัมพันธ์ รวมทั้งผลในด้านที่ไม่ดีลักษณะต่างๆ ต่อความสัมพันธ์ระหว่างคู่รักที่จะเกิดขึ้นตามมาได้ ซึ่งนำไปสู่การไม่มีความต้องการทางเพศและความไม่สบายใจในการบอกเล่าให้คู่รักของท่านได้รับรู้

ความเจ็บปวดขณะมีเพศสัมพันธ์อาจเกิดได้จากการเจ็บปวดบริเวณฝีเย็บ (ระหว่างอวัยวะเพศถึงทวาร) ที่เกิดจากการตัดบริเวณฝีเย็บหรือหลังจากที่มีการฉีกขาดเนื่องจากการคลอดโดยธรรมชาติ

ความเข้าใจถึงสาเหตุของอาการเจ็บปวดและการรักษาเนื้อเยื่อด้วยแสงเลเซอร์แบบยุคใหม่นี้ เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพที่สุดในปัจจุบันสำหรับการรักษาอาการต่างๆ ดังกล่าว

การกลั้นปัสสาวะไม่อยู่

อาการนี้เป็นปัญหาของเพศหญิงที่พบได้อย่างมากในสตรีที่มีอายุเกิน 35 ปี ซึ่งบั่นทอนคุณภาพชีวิตเป็นอย่างมาก อาการเหล่านี้มีหลากหลายประเภทและหลายระดับ: จากการออกแรงเกร็ง (หัวเราะหรือไอ การยกน้ำหนัก) อาการฉุกเฉิน (ปัสสาวะไหลโดยไม่ตั้งใจ เนื่องจากสมองไม่สามารถควบคุมตัวกระตุ้นการขับถ่ายปัสสาวะได้) อาการร่วมกัน (การกลั้นปัสสาวะไม่อยู่เนื่องจากการออกแรงเกร็งและอาการปัสสาวะไหลร่วมกัน) หรือจากการไหลย้อนกลับ (จะเกิดขึ้นเมื่อกระเพาะปัสสาวะเต็มมากๆ ทำให้แรงดันภายในสูงกว่าในท่อปัสสาวะ)

ความอึดอัดใจและความน่าอายนั้นเป็นอุปสรรคต่อการแก้ปัญหานี้ ซึ่งส่วนใหญ่มักจะยอมรับกันไปตามสภาพ แต่บัดนี้ได้มีศาสตร์แห่งศิลป์สำหรับการรักษาแล้วในที่สุด และเป็นการรักษาแบบที่มีการเข้าสู่ภายในร่างกายน้อยที่สุดที่จะสามารถช่วยแก้ปัญหานี้ได้*

* การกลั้นปัสสาวะไม่อยู่เป็นปัญหาที่ซับซ้อนที่จะต้องมีการวินิจฉัยอย่างระมัดระวังโดยแพทย์ผู้ให้การดูแลท่านก่อนที่จะดำเนินการรักษา

กลับไปยังหน้าหลัก

ส่วนของผู้ป่วย

เครื่อง MONALISA TOUCH ®

ค้นหาการรักษาด้วยเลเซอร์เพื่อสุขภาพที่ดีของท่าน!

ผู้ที่เคยทดลอง

ผู้หญิงหลายคนได้แจ้งถึงปัญหาที่พบและวิธีการแก้ไขในการรักษาด้วยเลเซอร์

การติดต่อ

ค้นหาศูนย์ที่อยู่ใกล้ที่สุด!