เครื่อง MONALISA TOUCH®

เป็นการรักษาด้วยเลเซอร์สำหรับอาการช่องคลอดฝ่อเหี่ยวลงในสตรีวัยหมดระดูและช่วงหลังคลอด ที่ได้รับการสนับสนุนรับรองด้วยโดยการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์

การรักษาแบบที่มีการเข้าสู่ภายในร่างกายเพียงเล็กน้อยสำหรับการรักษาภาวะผิดปกติในบริเวณช่องคลอดและปากช่องคลอด

การรักษาภาวะช่องคลอดไม่กระชับโดยไม่ใช้ยา

เครื่อง MonaLisa Touch® เป็นวิธีการรักษาที่ดีกว่าและสามารถใช้แทนวิธีการที่นิยมใช้กันโดยทั่วไปในการรักษาภาวะช่องคลอดหย่อนยานเนื่องจากการเสื่อมสภาพของเยื่อเมือก

การรักษาภาวะอาการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่โดยไม่ต้องผ่าตัด

ในการศึกษาต่างๆ ได้พบถึงประโยชน์ที่ได้จากการกระตุ้นเนื้อเยื่อบริเวณช่องคลอดด้วยการฉายแสงเลเซอร์ชนิด CO₂ ซึ่งช่วยฟื้นฟูการทำงานของโครงสร้างอวัยวะเพศและทางเดินปัสสาวะ

ปัญหาความรู้สึกทางเพศช่วงหลังคลอดที่ยังไม่มีวิธีแก้ไข

ด้วยความสามารถในการกระตุ้นความชุ่มชื้นและการหล่อลื่นภายในช่องคลอด ทำให้เครื่อง MonaLisa Touch® สามารถใช้ลดอาการช่องคลอดฝ่อเหี่ยวลงแห้ง

SMARTXIDE2  V2LR

เครื่อง SmartXide2 ที่มี V2LR จะช่วยเพิ่มความสามารถในการรักษาด้วยแสงเลเซอร์สำหรับอาการผิดปกติในบริเวณช่องคลอดและปากช่องคลอด (เครื่อง MonaLisa Touch®) รวมทั้งการผ่าตัดอวัยวะเพศสตรีเพื่อความงามและการทำงาน เมื่อใช้งานร่วมกันระหว่างโหมดการทำงาน D-Pulse และการฉายแสงแบบแบ่งส่วน (การรักษาแบบ DOT) จะช่วยให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิผลและผลลัพธ์ในขั้นสุดท้ายอย่างหาที่เปรียบมิได้โดยแท้จริง

การรักษานี้มีความปลอดภัยโดยสมบูรณ์ด้วยรูปแบบของสัญญาณพัลส์ที่มีลักษณะพิเศษ ซึ่งพัฒนามาโดยเฉพาะสำหรับใช้ในการรักษาเยื่อเมือกภายในช่องคลอด

ไม่เกิดความเสียหายในบริเวณข้างเคียง เนื่องจากเป็นการฉายแสง CO₂ แบบแบ่งส่วน

ด้วยระบบการกวาดแสงแบบกระจกแกลแวนอมิเตอร์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับการถ่ายโอนพลังงานเลเซอร์ได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยอุปกรณ์สำหรับการใช้งานในลักษณะต่างๆ

ข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์

ต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมและศึกษาเอกสารในทางคลินิกเกี่ยวกับการรักษาด้วย MonaLisa Touch?

งานจัดประชุมและงานจัดแสดง