MONALISA TOUCH®

การรักษาอาการช่องคลอดฝ่อเหี่ยวลงที่มีข้อมูลสนับสนุนจากการศึกษาต่างๆ ในทางคลินิก

ช่วยให้มีอาการดีขึ้น (%) หลังจากที่ผู้ป่วยในวัยหมดระดูได้ทำการรักษา 3 ครั้งด้วยเครื่อง MONALISA TOUCH®

แผลพุพอง
84%
อาการคัน
85%
ช่องคลอดแห้งแห้ง
76%
เจ็บปวดขณะมีเพสสัมพันธ์
72%
ความไม่กระชับ
90%

*ด้วยความเอื้อเฟื้อโดย ศาสตราจารย์ S. Salvatore – โรงพยาบาล San Raffaele เมืองมิลาน (อิตาลี)

ช่องคลอดฝ่อเหี่ยวลงเป็นสภาวะที่พบได้บ่อย โดยเฉพาะในสตรีวัยหมดระดู (ทั้งโดยธรรมชาติหรือโดยการกระตุ้น) หรือในช่วงหลังคลอด ซึ่งบริเวณช่องคลอดและปากช่องคลอดนั้นมีความไวต่อการลดลงของฮอร์โมนเอสโตรเจน ที่จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของสตรีได้มากมายดังนี้: ความอ่อนแอและความไม่กระชับของเยื่อเมือกภายในช่องคลอด ความแห้ง อาการคันและแผลพุพอง ความเจ็บปวดในระหว่างการมีเพศสัมพันธ์ (อาการ Dyspareunia)

เครื่อง MonaLisa Touch ® มีขั้นตอนการใช้งานที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว ซึ่งไม่เพียงแค่ผลลัพธ์ในทางคลินิกเท่านั้นแต่ยังมีข้อมูลรายละเอียดที่ได้จากโครงสร้างระดับจุลภาคและการศึกษาในทางเนื้อเยื่อวิทยาด้วย ทั้งยังมีสื่อสิ่งพิมพ์ทางด้านวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับผลลัพธ์ที่แสดงถึงความสำเร็จในการฟื้นฟูสภาพของเนื้อเยื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพจากการทำงานร่วมกันระหว่างความยาวคลื่นของแสงเลเซอร์ชนิด CO2 ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว กับรูปสัญญาณพัลส์ D-Pulse และการฉายแสงด้วยกำลังที่เหมาะสม

เครื่อง MonaLisa Touch ® เป็นวิธีการหนึ่งที่มีแนวคิดเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวในการฟื้นฟูสภาพเส้นเลือดหล่อเลี้ยงในบริเวณช่องคลอดและปากช่องคลอด

ในช่วงวัยหมดระดู เยื่อเมือกจะมีลักษณะเฉพาะโดยมีลักษณะเป็นเซลล์เส้นใยที่เจริญเต็มที่โดยไม่มีการเผาผลาญพลังงานแล้วซึ่งตรงกันข้ามกับเซลล์เส้นใยอื่นๆ และไม่สามารถสร้างคอลลาเจน กรดไฮยาลูโรนิก และโมเลกุลต่างๆ ที่จำเป็นต่อการสร้างสารพื้นฐานเมทริกซ์ไกลโคโปรตีนอย่างเพียงพอ กรณีเช่นนี้จะส่งผลให้เยื่อเมือกแห้งเพราะจะทำให้คายความชุ่มชื้นและไม่มีการหล่อเลี้ยงที่ดี ซึ่งจะทำให้อ่อนแอและมีโอกาสที่จะติดเชื้อได้ง่ายขึ้น

เครื่อง MonaLisa Touch® – วิธีการแบบใหม่ที่ใช้เลเซอร์เพื่อรักษาอาการช่องคลอดฝ่อเหี่ยวลง ไม่กระชับ และการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่

ด้วยปริมาณน้ำภายในเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่มีอยู่น้อย ทั้งสารอาหารและสารต้านเม็ดเลือดขาวลิมโฟไซต์ ซึ่งจะส่งไปถึงเนื้อเยื่อเกี่ยวพันลามินาโปรเปรียโดยผ่านหลอดเลือด จึงเป็นการยากในการเคลื่อนย้ายโดยเมทริกซ์เนื้อเยื่อเกี่ยวพันไปสู่เยื่อบุผิว เมื่อไม่มีการบำรุงรักษาในชั้นเยื่อบุผิวต่างๆ ซึ่งทำให้การไหลเวียนของเซลล์ชั้นบนลดลง จะส่งผลให้ไกลโคเจนในช่องภายในช่องคลอดลดลงด้วย จุลินทรีย์แลคโตบาซิลลัสจำนวนมากที่กินไกลโคเจนและสร้างความเป็นกรดที่เหมาะสมภายในช่องคลอดก็จะลดลงตามไปด้วย ส่วนค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) จะเพิ่มขึ้น แบคทีเรียก่อโรคก็มักจะเข้ามาอยู่อาศัยและก่อให้เกิดการติดเชื้อได้

ซึ่งความมุ่งหมายในการรักษาภาวะช่องคลอดฝ่อเหี่ยวลงก็คือ การเสริมสร้างและฟื้นฟูการเผาผลาญพลังงานก่อนวัยหมดระดูด้วยกระบวนการสังเคราะห์ขึ้นใหม่ที่ไม่เพียงแค่การสร้างคอลลาเจนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงกรดไฮยาลูโรนิก สารไกลโคสะมิโนไกลแคน และสารโปรตีโอไกลแคน ที่จะช่วยให้ได้เยื่อเมือกที่มีความชุ่มชื้นกลับคืนมา และจะช่วยฟื้นฟูเส้นเลือดหล่อเลี้ยงให้กับเนื้อเยื่ออย่างเหมาะสมในเวลาต่อมา และทำให้สามารถทำงานได้ราวกับเนื้อเยื่อที่มีสภาพดีดังในวัยเยาว์

ช่วยให้อาการดีขึ้น (%) ภายใน 2 เดือนหลังจากที่ผู้ป่วยมะเร็งได้ทำการรักษา 1 ครั้งด้วยเครื่อง MONALISA TOUCH®

แผลพุพอง
85.15%
ช่องคลอดแห้ง
79.49%
เจ็บปวดขณะมีเพสสัมพันธ์
81.18%
อาการคัน
88.85%
อาการร้อนผ่าว
73.76%
ความเจ็บปวด
76.34%

*ด้วยความเอื้อเฟื้อโดย ดร. M. Filippini – หัวหน้าภาควิชา Endoscopic Gynecology (นรีเวชศาสตร์ด้านการส่องกล้องภายใน) โรงพยาบาลแห่งรัฐ – สาธารณรัฐซานมารีโน

กลับไปยังหน้าหลัก

ส่วนของแพทย์

การใช้งานอื่นๆ

ภาวะช่องคลอดไม่กระชับ ภาวะอาการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ อาการเจ็บปวดขณะมีเพศสัมพันธ์ ภาวะช่องคลอดแห้ง

เครื่อง SMARTXIDE2 V2 LR

เป็นการรักษาแบบที่มีการเข้าสู่ภายในร่างกายเพียงเล็กน้อยที่จะช่วยทำให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

ข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์

ลงทะเบียนเข้าใช้งานในส่วนข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์เพื่อค้นหาเครื่องมือต่างๆ ในทางคลินิก