“นรีแพทย์ที่ให้การดูแลรักษาฉันเป็นคนแรกที่บอกข้อมูลเกี่ยวกับเครื่อง MonaLisa Touch กับฉัน ด้วยการรักษานี้ จึงช่วยให้ฉันสามารถแก้ไขปัญหาเนื่องจากวัยหมดระดูที่ทำให้ฉันต้องทนทุกข์ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับอาการช่องคลอดแห้ง ฉันต้องทนทุกข์กับปัญหาเหล่านี้มาราวสอง-สามปี และได้พยายามรักษาทุกวิถีทางแล้ว โดยใช้: ครีมทาซึ่งเป็นการรักษาที่ไม่ได้ผล ซึ่งในบางครั้งนั้นมีอาการเจ็บปวดมากจนแทบเดินไม่ได้ (Violetta อายุ 62 ปี อิตาลี)

Recent Posts