ฉันต้องทนทุกข์กับภาวะอาการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ที่มีความรุนแรงในระดับเบามาเป็นเวลาราวสอง-สามปี ทำให้ไม่สะดวกสบายเป็นอย่างมาก แม้ว่าฉันจะยังคงดำเนินการรักษาอยู่แต่ก็พึงพอใจอย่างเต็มที่ เนื่องด้วยการดำเนินชีวิตของฉันที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนจากการใช้เครื่อง MonaLisa Touch

Recent Posts