MONALISA TOUCH®

บำบัด เลเซอร์ ใหม่

เป็นวิธีการแบบใหม่ที่ใช้การรักษาด้วยเลเซอร์เพื่อการป้องกันและดูแลสุขภาพช่องคลอดของท่าน

เครื่อง MonaLisa Touch® เป็นการรักษาด้วยการศัลยกรรมตกแต่งยกกระชับช่องคลอดให้ทำงานได้ดีขึ้นโดยอาศัยแสงเลเซอร์ชนิด CO2 แบบแบ่งส่วนที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ ซึ่งได้สร้างขึ้นมาเพื่อใช้งานกับเยื่อเมือกภายในช่องคลอดโดยเฉพาะ

เครื่อง MonaLisa Touch® ช่วยป้องกันและแก้ปัญหาการลดลงของฮอร์โมนเอสโตรเจนในเนื้อเยื่อบริเวณช่องคลอด (ที่มักจะพบในช่วงวัยหมดระดูหรือหลังจากให้กำเนิดบุตร) โดยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนขึ้นมาใหม่ และสร้างสภาพเยื่อเมือกภายในช่องคลอดให้มีลักษณะเหมือนดังเดิมอีกครั้ง

เครื่อง MonaLisa Touch® เป็นวิธีแก้ปัญหาแบบไม่ต้องผ่าตัดและไม่ต้องใช้ยาที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในปัจจุบัน ที่สามารถป้องกันและรักษาภาวะช่องคลอดฝ่อเหี่ยวลงและผลกระทบต่างๆ ที่จะตามมาได้ ซึ่งส่งผลให้ผู้หญิงจำนวนมากต้องทนทุกข์ในช่วงวัยหมดระดูและหลังจากให้กำเนิดบุตร

วิธีการทำงาน แสงเลเซอร์แบบแบ่งส่วน: เป็นการทำงานผสมผสานกันเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดโดยไม่มีผลข้างเคียงหรือความเจ็บปวด

แสงเลเซอร์ชนิด CO2 จะกระทำต่อผนังช่องคลอดอย่างนิ่มนวลโดยอาศัยตัวกวาดแสงแบบพิเศษ ทำให้เกิดรอยแผลเป็นเล็กๆ ที่มองไม่เห็น ซึ่งใช้เป็นตัวกระตุ้นกระบวนการสร้างคอลลาเจนใหม่ (ผลิตคอลลาเจนขึ้นใหม่) และยังทำให้มีการจัดการและปรับสมดุลองค์ประกอบของเยื่อเมือกภายในช่องคลอดขึ้นใหม่

การกระทำของแสงเลเซอร์นั้นเป็นปฏิกิริยาที่ปลอดภัยและไม่เจ็บปวด และช่วยเสริมสร้างโครงสร้างอวัยวะเพศและทางเดินปัสสาวะที่เกี่ยวข้องให้ทำงานได้อย่างเหมาะสม ในขณะเดียวกันนั้นก็ยังทำให้อาการที่เกี่ยวกับการปัสสาวะผิดปกติ (การกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ที่มีความรุนแรงในระดับเบาเนื่องจากการเกร็ง) ดีขึ้นไปด้วย

กระบวนการฟื้นฟูสภาพของเนื้อเยื่อจะเกิดขึ้นในช่วงหลายสัปดาห์หลังการกระตุ้น แต่การกระตุ้นนั้นพบว่าทำให้ดีขึ้นเป็นอย่างมากและรวดเร็ว แม้กระทั่งในการรักษาเป็นครั้งแรก

ช่วยให้อาการดีขึ้น (%) หลังจากรักษาด้วยเครื่อง MonaLisa Touch เป็นจำนวน 3 ครั้ง

à ¹à ¸œà ¸¥à ¸žà ¸¸à ¸žà ¸­à ¸‡
84%
à ¸­à ¸²à ¸à ¸²à ¸£à ¸„à ¸±à ¸™
85%
à ¹à ¸«à ¹‰à ¸‡
76%
à ¹€à ¸ˆà ¹‡à ¸šà ¸›à ¸§à ¸”à ¸‚à ¸“à ¸°à ¸¡à ¸µà ¹€à ¸žà ¸¨à ¸ªà ¸±à ¸¡à ¸žà ¸±à ¸™à ¸˜à ¹Œ
72%
à ¸„à ¸§à ¸²à ¸¡à ¹„à ¸¡à ¹ˆà ¸à ¸£à ¸°à ¸Šà ¸±à ¸š
90%

* ด้วยความเอื้อเฟื้อโดย S. Salvatore – โรงพยาบาล San Raffaele เมืองมิลาน (อิตาลี)

ผลลัพธ์ที่ได้: ช่วยฟื้นฟูสภาพของเนื้อเยื่อได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่การรักษาในครั้งแรก

เนื้อเยื่อเมือกได้รับการบำรุงรักษาและมีความชุ่มชื้น และเยื่อบุผิวหนาขึ้น มีสภาพดีขึ้น (ช่องคลอดกระชับ) และมีความยืดหยุ่น ทั้งยังทำให้มีค่ากรด-ด่าง (pH) ภายในช่องคลอดอย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นเกราะป้องกันตามธรรมชาติและลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ

ด้วยการรักษาเพียงหนึ่งครั้งแล้วทิ้งไว้ไม่กี่นาทีโดยที่ไม่ต้องมีทั้งความเจ็บปวด ผลข้างเคียง หรือเวลาในการพักฟื้น จะทำให้เนื้อเยื่อมีสภาพที่ดีและมีความยืดหยุ่นได้ดังที่เคยเป็น ซึ่งจะส่งผลในทางที่ดีต่อคุณภาพชีวิตและความสัมพันธ์ส่วนตัวของผู้นั้น

เครื่อง MonaLisa Touch® สามารถใช้งานได้เฉพาะในศูนย์ที่ผ่านการรับรองแล้วเท่านั้น ท่านต้องการทราบรายชื่อศูนย์ที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงกับเมืองที่อยู่อาศัยของท่านใช่หรือไม่?

Back to home

Patients' area

INTIMATE DISORDERS

Discover the most common vaginal disorders.

Who have tried

Women reveal the most intimate problems and how they were solved with laser therapy.

CONTACTS

Discover the nearest center!