การติดต่อ

ติดต่อเราเพื่อค้นหาศูนย์ที่ใกล้เคียงที่สุดจากเมืองที่ท่านอาศัยอยู่ หรือรับข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่อง MonaLisa Touch®

หากคุณเป็นหมอ

หากคุณเป็นหมอ

 หากคุณเป็นผู้ป่วย

หากคุณเป็นผู้ป่วย

North America residents

North America residents

ติดต่อเรา

ชื่อ*
นามสกุล*
อีเมล*
ที่อยู่*
ปี*
รหัสไปรษณีย์*

ข้อความ*ข้าพเจ้ายินยอมแจ้งข้อมูลส่วนตัวของข้าพเจ้าเพื่อใช้ในการรักษา
 ยินยอม  ไม่ยินยอม


ข้าพเจ้ายินยอมที่จะรับทราบข้ามูลข่าวสารจาก DEKA

 ยินยอม ไม่ยินยอม

captcha
ต้องกรอกข้อมูลทุกช่องที่มีเครื่องหมายดอกจันทร์ (*)

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อบริษัท

โทรศัพท์: +39 055 8874942
โทรสาร +39 055 8832884

ที่อยู่ติดต่อ

Deka M.e.l.a
S.r.l Via Baldanzese, 17
50041 Calenzano (FI) ITALY

ติดตามข่าวสารของบริษัท