SCIENTIFIC AREA

פרסומים מדעיים

עיינו במאמרים מדעיים אודות MonaLisa Touch® אשר פורסמו בכתבי עת יוקרתיים

לקרוא את כל

POSTERS AND COMMENTS

עלון

הורידו את העלון לקבלת מידע נוסף אודות SmartXide² V²LR ויישומיו.

דוחות מקרה

השוואה היסטולוגיות של רירית הווגינה לפני ואחרי טיפול (נדרשת הרשמה).

סדרה מדעית

התבוננות מעמיקה אל תוך הטיפול: החל מהפיזיקה של מכשיר הלייזר ועד לאפקטים של האינטראקציה בין הלייזר לרקמת רירית הווגינה (נדרשת הרשמה)