เครื่อง MONALISA TOUCH®

เป็นการรักษาด้วยเลเซอร์สำหรับอาการช่องคลอดฝ่อเหี่ยวลงในสตรีวัยหมดระดูและช่วงหลังคลอด ที่ได้รับการสนับสนุนรับรองด้วยโดยการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์

การรักษาแบบที่มีการเข้าสู่ภายในร่างกายเพียงเล็กน้อยสำหรับการรักษาภาวะผิดปกติในบริเวณช่องคลอดและปากช่องคลอด

การรักษาภาวะช่องคลอดไม่กระชับโดยไม่ใช้ยา

เครื่อง MonaLisa Touch® เป็นวิธีการรักษาที่ดีกว่าและสามารถใช้แทนวิธีการที่นิยมใช้กันโดยทั่วไปในการรักษาภาวะช่องคลอดหย่อนยานเนื่องจากการเสื่อมสภาพของเยื่อเมือก

การรักษาภาวะอาการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่โดยไม่ต้องผ่าตัด

ในการศึกษาต่างๆ ได้พบถึงประโยชน์ที่ได้จากการกระตุ้นเนื้อเยื่อบริเวณช่องคลอดด้วยการฉายแสงเลเซอร์ชนิด CO₂ ซึ่งช่วยฟื้นฟูการทำงานของโครงสร้างอวัยวะเพศและทางเดินปัสสาวะ

ปัญหาความรู้สึกทางเพศช่วงหลังคลอดที่ยังไม่มีวิธีแก้ไข

ด้วยความสามารถในการกระตุ้นความชุ่มชื้นและการหล่อลื่นภายในช่องคลอด ทำให้เครื่อง MonaLisa Touch® สามารถใช้ลดอาการช่องคลอดฝ่อเหี่ยวลงแห้ง

SMARTXIDE2  V2LR

การศัลยกรรมตกแต่งยกกระชับช่องคลอดในยุคใหม่

เครื่อง SmartXide2 ที่มี V2LR จะช่วยเพิ่มความสามารถในการรักษาด้วยแสงเลเซอร์สำหรับอาการผิดปกติในบริเวณช่องคลอดและปากช่องคลอด (เครื่อง MonaLisa Touch®) รวมทั้งการผ่าตัดอวัยวะเพศสตรีเพื่อความงามและการทำงาน เมื่อใช้งานร่วมกันระหว่างโหมดการทำงาน D-Pulse และการฉายแสงแบบแบ่งส่วน (การรักษาแบบ DOT) จะช่วยให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิผลและผลลัพธ์ในขั้นสุดท้ายอย่างหาที่เปรียบมิได้โดยแท้จริง

การรักษานี้มีความปลอดภัยโดยสมบูรณ์ด้วยรูปแบบของสัญญาณพัลส์ที่มีลักษณะพิเศษ ซึ่งพัฒนามาโดยเฉพาะสำหรับใช้ในการรักษาเยื่อเมือกภายในช่องคลอด

ไม่เกิดความเสียหายในบริเวณข้างเคียง เนื่องจากเป็นการฉายแสง CO₂ แบบแบ่งส่วน

ด้วยระบบการกวาดแสงแบบกระจกแกลแวนอมิเตอร์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับการถ่ายโอนพลังงานเลเซอร์ได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยอุปกรณ์สำหรับการใช้งานในลักษณะต่างๆ

รับรอง

  • A game changer. I like to use this word because it is fulfilling a huge void for women.  Vaginal Atrophy is a huge problem: millions and millions of women are suffering from this, and unfortunately most of them are suffering in silence.  A big group of them  is composed by young  women  who can’t even take the medicines, are the breast cancer survivors. MonaLisa Touch®  is a very needed therapy for medicine

    Dr. Mickey KarramDr. Mickey Karram, M.D. - Director of Urogynecology and Reconstructive Surgery at Christ Hospital, Cincinnati, Ohio – USA
  • Histological studies conducted on women suffering from atrophic vaginitis, have shown that the MonaLisa Touch® treatment with SmartXide2 restores the mucosa to a pre-menopausal condition, as it would occur after anoestrogen hormone replacement therapy.

    Prof. Alberto CalligaroProfessor of Histology and Embryology,University of Pavia - Italy
  • We consider SmartXide2 a versatile and irreplaceable instrument for vaginal mucosa regeneration and outpatient genital surgery. I have found the system to be particularly effective, consistently ensuring excellent results and maximum comfort for my patients.

    Stefano SalvatoreM.D.- Head of the Urogynaecology department, San Raffaele Hospital and Vita Salute, Milan - Italy

ข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์

ต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมและศึกษาเอกสารในทางคลินิกเกี่ยวกับการรักษาด้วย MonaLisa Touch?

งานจัดประชุมและงานจัดแสดง