การติดต่อ

ติดต่อเราเพื่อค้นหาศูนย์ที่ใกล้เคียงที่สุดจากเมืองที่ท่านอาศัยอยู่ หรือรับข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่อง MonaLisa Touch®

à ¸«à ¸²à ¸à ¸„à ¸¸à ¸“à ¹€à ¸›à ¹‡à ¸™à ¸«à ¸¡à ¸­

à ¸«à ¸²à ¸à ¸„à ¸¸à ¸“à ¹€à ¸›à ¹‡à ¸™à ¸«à ¸¡à ¸­

 à ¸«à ¸²à ¸à ¸„à ¸¸à ¸“à ¹€à ¸›à ¹‡à ¸™à ¸œà ¸¹à ¹‰à ¸›à ¹ˆà ¸§à ¸¢

à ¸«à ¸²à ¸à ¸„à ¸¸à ¸“à ¹€à ¸›à ¹‡à ¸™à ¸œà ¸¹à ¹‰à ¸›à ¹ˆà ¸§à ¸¢

ติดต่อเรา

ชื่อ*
นามสกุล*
อีเมล*
ที่อยู่*
ปี*
รหัสไปรษณีย์*

ข้อความ*ข้าพเจ้ายินยอมแจ้งข้อมูลส่วนตัวของข้าพเจ้าเพื่อใช้ในการรักษา
 Ã ¸¢à ¸´à ¸™à ¸¢à ¸­à ¸¡  Ã ¹„à ¸¡à ¹ˆà ¸¢à ¸´à ¸™à ¸¢à ¸­à ¸¡


ข้าพเจ้ายินยอมที่จะรับทราบข้ามูลข่าวสารจาก DEKA

 Ã ¸¢à ¸´à ¸™à ¸¢à ¸­à ¸¡ Ã ¹„à ¸¡à ¹ˆà ¸¢à ¸´à ¸™à ¸¢à ¸­à ¸¡

captcha
ต้องกรอกข้อมูลทุกช่องที่มีเครื่องหมายดอกจันทร์ (*)

à ¹€à ¸šà ¸­à ¸£à ¹Œà ¹‚à ¸—à ¸£à ¸¨à ¸±à ¸žà ¸—à ¹Œà ¸•à ¸´à ¸”à ¸•à ¹ˆà ¸­à ¸šà ¸£à ¸´à ¸©à ¸±à ¸—

โทรศัพท์: +39 055 8874942
โทรสาร +39 055 8832884

à ¸—à ¸µà ¹ˆà ¸­à ¸¢à ¸¹à ¹ˆà ¸•à ¸´à ¸”à ¸•à ¹ˆà ¸­

Deka M.e.l.a
S.r.l Via Baldanzese, 17
50041 Calenzano (FI) ITALY

à ¸•à ¸´à ¸”à ¸•à ¸²à ¸¡à ¸‚à ¹ˆà ¸²à ¸§à ¸ªà ¸²à ¸£à ¸‚à ¸­à ¸‡à ¸šà ¸£à ¸´à ¸©à ¸±à ¸—